Calışmadan Emeklilik & İsteğe Bağlı Sigorta

Çalışmadan Emekliliğin Sosyal Güvenlik Sistemimizdeki Yeri:  Sosyal güvenliği özel sigortacılıktan ayıran en önemli özellik “mecburilik ilkesi”dir. Bu ilke gereğince belirli bir hu­kuki ilişkinin bulunması halinde sigortalılık, kişilerin iradele­rine bakılmaksızın kendiliğinden vuku bulmaktadır. Bu anla­mada kişi, işveren ve Kurum arasında kamu karakterli karşı­lıklı hak ve yükümlülüklerden oluşan sosyal sigorta ilişkisi söz konusu olmaktadır.

“Sosyal güvenlik reformu” diye nite­lendirilen yasal düzenlemeler öncesinde belirli bir süre çalış­mış ancak çalışacak gücü ve durumu olmayanların da emekli­lik haklarından yoksun olmalarının önüne geçilerek mağduri­yetlerinin giderilmesi amacıyla ilk defa SSK, uygulamalarıyla çalışmadan isteğe bağlı olarak emekli olmanın önü açılmıştı.

SSK, uygulamasında Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala­rına çalışmadan emeklilik (isteğe bağlı sigorta) için;

 • En az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigorta­lılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,
 • İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerin­den malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek ve Örneği Kurum’ca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta ta­lep dilekçesiyle Kurum’a müracaatta bulunmak  şartlarının birlikte bulunması gerekmekte idi.Bağ-Kur,uygulamasında Kanunla veya Kanunların verdi­ği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemeyen, bu kuruluşlardan malullük ve yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almayan ve on sekiz yaşını dolduran;
  • Ev kadınları,
  • Herhangi bir işte çalışmayanlar,
  • Bağ-Kur’a tabi zorunlu sigortalılığı sona erenler,
  • Yurt dışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri ve
  • Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir işte çalışma­yan yabancı uyruklular,
 • Talep etmeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilmekte idiler.

Emekli Sandığı uygulamasında ise isteğe bağlı işitirakçilik için 10 yıl fiili hizmet süresi aranmaktadır.

 

Kaynak: SskEmekli.com

Yazının orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir