Çıraktan ustaya: Y kuşağı ve tersine mentörlük

“Genç olmak insanın uzun zamanını alır.”
Picasso 

Mentörlük yaklaşımının, 1980-1999 yılları arasında doğduğunu varsaydığımız Y jenerasyonu gelişiminde ne denli önemli bir araç olduğunu daha önce bu sayfalarda paylaşmıştık. Uzun bir süredir pek çok şirketin başvurduğu mentörlük uygulamaları sayesinde, yeni nesil çalışanlar organizasyonel kültürü daha hızlı tanıyıp içselleştirme ve sorun çözme yetilerini geliştirme fırsatına sahip oldular. Mentörler -diğer bir deyişle ustalar- bu gelişim sürecinde, Y kuşağı çıraklar için rol model oldular. Şimdi ise çırakların ustalara mentörlük etme zamanı…

Adından da anlaşılabileceği gibi, tersine mentörlük, Y jenerasyonu bir başlangıç seviye çalışanın, üst kuşaktan deneyimli bir yöneticiye yeni dünya, yeni  ve yeni teknolojiye dair içgörülerini aktarmasını anlatıyor. Bu uygulamanın dünyadaki ilk ilham vereni ise GE eski CEO’su Jack Welch. Welch, 90’larda GE yönetiminin internet ile ilgili öğrenmesi gereken çok fazla şey olduğunun farkına vardığında, şirketteki üst yöneticilere (kendisi dahil olmak üzere) genç nesilden danışmanlık aldırıyor. Bugün dünyada ve Türkiye’de çok farklı sektörlerden liderlerin başvurduğu bu yeni nesil usta-çırak ilişkisi, yeniliklerin en iştahlı takipçileri olan gençlere, deneyimli liderleri eğitme şansı veriyor.

Gerek şirketin mevcut genç çalışanları ile gerekse üniversite öğrencisi olan potansiyel çalışanlarla gerçekleştirilebilecek olan Tersine Mentörlük uygulamasının hem mentöre, hem danışana, hem de şirkete çok önemli faydalar sunduğuna inanıyorum. Öncelikle, kuşaklar arası bilgi ve ilişki boşluğunu kapatma gücüne sahip.

Örneğin, sosyal medyayı ustası olan genç nesilden dinlemek, bu yeni mecrayı anlamayı ve etkin kullanmayı kolaylaştıran bir yol. Tersine mentörlük iki yönlü bir araç oluşu, uygulamanın önemli faydalarından bir diğeri. Sistem, iki farklı kuşağı biraraya getiriyor ve tecrübenin sonsuz döngüsünü hikayelerle, geleceğin ışığını yaratıcılıkla birleştiriyor; geçmiş ve geleceği buluşturuyor. Bu özelliğiyle uygulama, genç neslin, üst kuşakların hikayelerine ve yönetici deneyimlerine ilk elden erişimini sağlayarak, hedeflenen gelecek için onlara ilham veriyor.

 

Yazar: Evrim Kuran

Kaynak: Yenibiris.com

Yazının orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir